O nama

Banič instalacije d.o.o. tvrtka je osnovana 1993. godine. U početku, naše djelatnosti su:

  • električne instalacije
  • procesna automatika u tvorničkim postrojenjima

Ubrzo tvrtka proširuje područje djelovanja na grijanja i klimatizaciju. Tijekom toga razdoblja dizjanirani su i pušteni u pogon mnogi razvodni ormari te klimatizacijski i ventilacijski sustavi. Tvrtka je ostvarila vrijedna iskustva u radu na pogonima drvne industrije.

Početkom 21. stolječa tvrtka dobiva posao izgradnje pogona mrjestilišta riba i jegulja. Pri čemu smo primjenjivali najnovije tehnologije pa se ovim putem možemo pohvaliti:

  • izradom procesne automatike za ribogojlišta i mrjestilišta
  • instalacijom sustava regulacije temperature u ribogojilištima pomoću toplinske pumpe
  • pomoćnim napajanjima
  • kompenzacija jalove energije

2009. godine dovršili smo sustav grijanja mrestilišta pomoću dizalice topline.

2011. godine tvrtka zapošljava 4. ljudi i radi na obnovi Garešničkog motela, Garić a od ove godine radimo na izgradnji demonstrativne sobe u službenim prostorijama Vaillant.

Razmišljamo o budućnosti

Danas se mnogo priča o obnovljivim izvorima energije puput vjetra, sunca i geotermalne energije. Stav je naše tvrtke da su sunčeva energija i geotermalna energija najpouzdaniji i najsigurniji izvor energije.

Svijesni smo da su financijska ulaganja u ove tehnologije velika no ako razmišljajmo na duge staze tada se ovakvi projekti višestruko isplaćuju.

toplinska pumpa

Toplinske pumpe

Geotermalne toplinske pumpe u svijetu su poznate pod skraćenicom GHP (Geothermal heat pumps), imaju široku primjenu u mnogim zemljama Evrope i U SAD-a. Toplinske pumpe troše električnu energiju za cirkulaciju geotermalnog (otvoreni krug) ili drugog sekundarnog fluida koji preuzima toplinu zemlje (zatvoreni krug) kroz cijevi. Na taj način geotermalna toplina dovodi se korisniku gdje se koristi za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode. Upotrebom geotermalnih pumpi uvelike se smanjuje potrošnja električne energije. Indirektno korištenje geotermalne energije

Kod indirektnog sustava grijanja vruća voda u izmjenjivaću topline predaje svoju toplinu drugom cirkulacijskom krugu, u kojem je neki fluid ili gradska voda. Ona ima toplinu Q, te kroz sekundarni krug cijevi dolazi do korisnika. Geotermalna voda, nakon što je predala svoju toplinu odvodi se iz izmjenjivača topline i pomoću utisne pumpe vraća nazad u ležište kroz utisnu bušotinu.

solarni panel

Sunčevi kolektori

Dobivanje toplinske energije pomoću energije Sunca danas predstavlja isprobanu tehnologiju, a oprema je dostupna na tržištu. Takvi sustavi apsorbiraju energiju Sunca, zagrijavaju zrak ili tekućinu, koji prenose toplinu i predaju je vodi ili izravno u prostor koji se zagrijava. Solarni sustavi štede energiju i time doprinose očuvanju okoliša.

toplinske pumpe, toplinske crpke, dizalice topline, razvodne kutije, električni ormari, procesna automatika, robotika, diferencijalni termostat